پیازمیتواندمداوی مقطعی برای سوختگی باشد به محض این...- کانال آکابانو

پیازمیتواندمداوی مقطعی برای سوختگی باشد به محض اینکه جایی ازبدنتان سوخت یک برش پیاز روی آن بگذارید تا به آرام شدن دردکمک کند @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط