- آقا زاده چی کارن؟ - خبرنگار اعزامی شبکه ورزش به...- کانال آکابانو

- آقا زاده چی کارن؟ - خبرنگار اعزامی شبکه ورزش به المپیک ریو هستن. - چه خوب. یعنی اخبار و نتایج مربوط به ورزشکارامونو اعلام می کنن دیگه؟ - نه. خبر مرگ مجری های تلوزیون رو اعلام می کنه و بعدم میره ببینه خبر، صحت داره یا نه! #محمد_اسدی @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: محمد_اسدی