سرطان پستان غالبا بدون درد و علائم هست و زمانی فرد...- کانال آکابانو

سرطان پستان غالبا بدون درد و علائم هست و زمانی فرد متوجه میشه که دیر شده! در صورت داشتن این موارد به دکتر مراجعه کنید @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: