‏امروز روز چپ دست هاس دلیل نامگذاری این روز، انتقا...- کانال آکابانو

‏امروز روز چپ دست هاس دلیل نامگذاری این روز، انتقاد از این است که تمامی ابزارها و امکانات برای راست دست ها طراحی شده اند @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: