آرامش يعني ... ميان صدها مشكل.... خيالت نباشد ل...- کانال آکابانو

آرامش يعني ... ميان صدها مشكل.... خيالت نباشد لبخند بزني چون ميداني خدايي داري كه هوايت را دارد ... كه با بودنش همه چيز حل میشود... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط