●فواید دوش گرفتن در صبح •ب عقیده متخصصان دوش صبحگ...- کانال آکابانو

●فواید دوش گرفتن در صبح •ب عقیده متخصصان دوش صبحگاهی برای افرادی ک پوست چربی دارندمفیدتر است.به خاطراینکه مازاد سموم تولیدشده درطول شب ازبدن زدوده شده ومنافذ پوستی باز میشوند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط