در پیش دیگران از غذاهای خوبی که خورده اید تعریف نک...- کانال آکابانو

در پیش دیگران از غذاهای خوبی که خورده اید تعریف نکنید اگر میوه یا غذایی برای منزل خریده اید از کیسه ای تیره استفاده کنید تا موجب ناراحتی دیگران نشود @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط