زندگی کوچه ی سبزی ست ... میان دل و دشت که در آن عش...- کانال آکابانو

زندگی کوچه ی سبزی ست ... میان دل و دشت که در آن عشق است و گذشت زندگی مزرعه ی خوبی هاست زندگی راه رسیدن به خداست ... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط