چون ماهیان برکه‌ام، بی‌تاب ماهم یارضا از عاشقان...- کانال آکابانو

چون ماهیان برکه‌ام، بی‌تاب ماهم یارضا از عاشقانِ عاشقی با یک نگاهم یا رضا من خوب می‌دانم بدم اما دوباره آمدم خاکیِ راه مشهدم پس سر به راهم یا رضا قاسم صرافان با صداي زهرا عالمي و آتش @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: