یه سری از شبه روشنفکران عزیز دوباره حمله کردن به ...- کانال آکابانو

یه سری از شبه روشنفکران عزیز دوباره حمله کردن به کیانوش رستمی که چرا طلاشو تقدیم کرده به مدافعان حرم

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: