انسان ها ساخته شدند تا دوست داشته شوند و ابزارها س...- کانال آکابانو

انسان ها ساخته شدند تا دوست داشته شوند و ابزارها ساخته شدند تا استفاده شوند دلیل اینکه جهان در بی نظمی است این است که ابزار دوست داشته میشوند و انسان ها مورد استفاده

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط