۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ سالروز درگذشت ایرج قادری است....- کانال آکابانو

۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ سالروز درگذشت ایرج قادری است... روحش شاد و یادش گرامی... https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: