تو درمانِ غم ها ز بیرون مجو ، که پادزهر و درمانِ...- کانال آکابانو

تو درمانِ غم ها ز بیرون مجو ، که پادزهر و درمانِ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

تو درمانِ غم ها ز بیرون مجو ، که پادزهر و درمانِ غم ها تویی

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: