جهان از هر پنجرہ اے بہ شڪلے دیگر نمایان می‌شود ج...- کانال آکابانو

جهان از هر پنجرہ اے بہ شڪلے دیگر نمایان می‌شود جهان را فقط از پنجرہ ے ذهن خودمان ببینیم و آن را همانگونہ ڪہ هست بپذیریم بے تفسیر و بے قضاوت نگاہ دیگران @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط