صبح يعنے همہ‌ےشهر پر از بوے خداست عابرےگفت ڪہ ايڹ...- کانال آکابانو

صبح يعنے همہ‌ےشهر پر از بوے خداست عابرےگفت ڪہ ايڹ مطلق ناديده ڪجاست؟ شاپرڪ پر زد و با رقص خود آهستہ سرود چشم دڸ باز ڪڹ ايڹ بستہ بہ افڪار شماست سلام.صبحتون بخیر و روزگارتون خوش و خرم

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: