درمفید بودن مواد لبنی شکی نیست ولی مصرف بیش از حد ...- کانال آکابانو

درمفید بودن مواد لبنی شکی نیست ولی مصرف بیش از حد آنها میتواند باعث کم خونی شود زیرا کلسیم جذب آهن را کم میکند @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: