گاز یک ثروت ملی است بیایید باخاموش کردن یک لامپ در...- کانال آکابانو

گاز یک ثروت ملی است بیایید باخاموش کردن یک لامپ در مصرف اب صرفه جویی کنیم. . . . . . ستادمبارزه باموادمخدر

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط