قضاوت شرم آور در فوق سنگين وزنه برداري؛ مدال بهد...- کانال آکابانو

قضاوت شرم آور در فوق سنگين وزنه برداري؛ مدال بهداد سليمي را دزديدند زور قوی ترین مرد جهان به داوران نرسید.ورزش3 @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: