اگرکسی روی اعصابتان راه می رود،به جای پرخاشگری همر...- کانال آکابانو

اگرکسی روی اعصابتان راه می رود،به جای پرخاشگری همراه با غذا ریحان بخورید ،مصرف ریحان با غذا مغز را آرام می کند @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط