یکی از نکات مهم آشپزی اینه که گوشت رو باید در جهت ...- کانال آکابانو

یکی از نکات مهم آشپزی اینه که گوشت رو باید در جهت عمود بر رشته های اون برش زد.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: