می توانم رذیلانه از تو دلبری کنم می توانم در ژر...- کانال آکابانو

https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA" /> می توانم رذیلانه از تو دلبری کنم می توانم در ژرفای چشمانت فرو بروم می توانم خواب را از چشمانت بدزدم می توانم در جادوی اردیبهشت زنجیرت کنم می توانم شهد هوس را به جای عشق به خوردت دهم وقتی معصومیت بره وارت را می بینم منِ گرگ دلم نمی آید آدمها را نمی دانم آدمها را نمی شناسم جمشید مهتاش @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: