عاشق که شدی خودت را برای گریه، ندیدن، حرف های س...- کانال آکابانو

عاشق که شدی خودت را برای گریه، ندیدن، حرف های سرد، شکستن غرور، داغ دل، بغض، اشک ،....آماده کن! شاید او عاشقت نباشد؟ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط