اگر دیابت دارید میوه های زیر را هرگز شبها نخورید.م...- کانال آکابانو

اگر دیابت دارید میوه های زیر را هرگز شبها نخورید.موز،توت فرنگی،لیمو ترش @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: