ماهیان ازآشوب دریابه خدا شکایت بردند، دریاآرام شد...- کانال آکابانو

ماهیان ازآشوب دریابه خدا شکایت بردند، دریاآرام شد...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

ماهیان ازآشوب دریابه خدا شکایت بردند، دریاآرام شد، ولي آنهااسیرتورصیادان شدند، آشوب زندگی حکمت خداست ازخدا دل آرام بخواهیم نه دریای آرام @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط