«بیژن مقانلو» پس از شکست ناباورانه «فرزان عاشورزاد...- کانال آکابانو

«بیژن مقانلو» پس از شکست ناباورانه «فرزان عاشورزاده» که یکی از امیدهای اصلی کاروان ایران در المپیک ریودوژانیرو محسوب می‌شد، گفت:

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط