خدایا دنیایم را باحضور خودت وسعت ببخش‌ تا بدانم...- کانال آکابانو

خدایا دنیایم را باحضور خودت وسعت ببخش‌ تا بدانم وقتے پابہ‌پاےتو قدم بردارم

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: