صلوات... هم مداد است و هم پاك ڪن! یعني... هم حسنه ...- کانال آکابانو

صلوات... هم مداد است و هم پاك ڪن! یعني... هم حسنه ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

صلوات... هم مداد است و هم پاك ڪن! یعني... هم حسنه مینویسد! و هم گناه را پاڪ ميڪند! روزتون معطر به عطر صلوات بر محمـد و آل محـمد @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط