دو جعبه که یکی از آنها خالی است رو با کش به هم متص...- کانال آکابانو

دو جعبه که یکی از آنها خالی است رو با کش به هم متصل کنید. جعبه ی خالی رو برای دستمال کاغذی های مصرف شده و به عنوان سطل به کار بگیرید.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: