دندانم شکست، برای شن ریزه ای که در غذایم بود ... ...- کانال آکابانو

دندانم شکست، برای شن ریزه ای که در غذایم بود ... درد کشیدم ، نه برای دندانم، برای کم شدن سویِ چشمان مادرم....

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط