احمد توکلی در نامه‌ای نسبت به قراردادهای جدید نفتی...- کانال آکابانو

احمد توکلی در نامه‌ای نسبت به قراردادهای جدید نفتی هشدار داد و خواست که جلسه یک‌شنبه آینده مجلس با وزیر نفت «علنی» برگزار شود/فارس @akabano #اخبار #خبر

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: اخبار خبر