تمام تاریخ عبارت است از جنگ سربازانی که همدیگر ر...- کانال آکابانو

تمام تاریخ عبارت است از جنگ سربازانی که همدیگر را نمیشناسند، و باهم میجنگند،برای دونفر که همدیگر را میشناسند و نمیجنگند..!! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط