یکی از دلایل سفیدشدن مو کاهش مس در بدن است. قارچ ...- کانال آکابانو

یکی از دلایل سفیدشدن مو کاهش مس در بدن است. قارچ یکی از بهترین منابع حاوی مس است. قارچ سیستم ایمنی بدن را هم بسیار تقویت میکند. #جسم_سالم در

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: جسم_سالم