یک نگاهت به من آموخت كه در حرف زدن چشم ها بيش...- کانال آکابانو

یک نگاهت به من آموخت كه در حرف زدن چشم ها بيشتر از حنجره ها مي فهمند. آکابانو https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: