چہ زیباست ڪہ هر صبح، قبڸ از خورشید بہ خـــدا ســ...- کانال آکابانو

چہ زیباست ڪہ هر صبح، قبڸ از خورشید بہ خـــدا ســ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

چہ زیباست ڪہ هر صبح، قبڸ از خورشید بہ خـــدا ســـلام ڪنيم، نام خدا را نجوا ڪنيم و آرام بڪَیريم! 'بسم الله الرحمڹ الرحيم' ☆صبحتون پرعطر خداوند☆ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک11 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط