#کوتاه_آموزنده هر چه کمتر شود فروغ حیات / رنج ر...- کانال آکابانو

#کوتاه_آموزنده هر چه کمتر شود فروغ حیات / رنج را جانگدازتر بینی سوی مغرب چو رو کند خورشید / سایه ها را درازتر بینی . . . (رهی معیری) ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط