زندگی ڪوتاه است لذت ببرید. عشق ڪمیاب است از دس...- کانال آکابانو

زندگی ڪوتاه است لذت ببرید. عشق ڪمیاب است از دستش ندهید. خشم بد است رهایش ڪنید. ترس قاتل ذهن است شڪستش دهید. خاطرات شیرینند قدرشان را بدانید. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط