نام بعضی شوهرها در زمانهای مختلف : زمان اشنایی ...- کانال آکابانو

نام بعضی شوهرها در زمانهای مختلف : زمان اشنایی : مرد رویاهام زمان نامزدی : عشقم زمان ازدواج : هم نفسم بعد از یک ماه: جان دلم بعد از دو ماه : سایه سرم بعد از سه ماه : شوهرم بعد از یک سال : اقابالاسر بعد از دو سال : بخور و بخواب بعد از سه سال : نره غوول بعد از چهار سال : لندهورر پنج سال بعد:مرتیکه نفهم بیشعور مفت خور نمک نشناس ده سال بعد : خبر مرگت ایشالللا @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط