اگر ماژیک تان خشک کشده است، نوک آن را برای چند دق...- کانال آکابانو

اگر ماژیک تان خشک کشده است، نوک آن را برای چند دقیقه در الکل قرار دهید سپس درش را برای 1 ساعت ببندید. ■ بازم #ترفند میخوای ؟ بیا اینجا

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: ترفند