شاید همه ی آنچه از زندگی میخاهم را نداشته باشم ....- کانال آکابانو

شاید همه ی آنچه از زندگی میخاهم را نداشته باشم ... اما هر آنچه که برای زیستن نیاز دارم برایم فراهم است

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: