صرفنظر از وضعیت آب و هوا کافیست چند کیسه ژل سیلیک...- کانال آکابانو

صرفنظر از وضعیت آب و هوا کافیست چند کیسه ژل سیلیکا روی داشبورد اتومبیل قرار دهید .

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: