خدا را بندگانی است که برای سود رساندن به دیگران ...- کانال آکابانو

خدا را بندگانی است که برای سود رساندن به دیگران نعمت های خاصی به آنان بخشیده تا آنگاه که دست بخشنده دارند نعمت ها را در دستشان باقی می گذارد @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: