آلبالو تشنگی را برطرف می سازد و غلظت خون را از بین...- کانال آکابانو

آلبالو تشنگی را برطرف می سازد و غلظت خون را از بین می برد و دافع صفرا است مقوی معده و از بین برنده التهاب است . @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: