برای جلوگیری از چسبیدن مواد چسبنده مثل پنیر یا سیب...- کانال آکابانو

برای جلوگیری از چسبیدن مواد چسبنده مثل پنیر یا سیب زمینی پخته به رنده

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: