دو نفر بر سر قطعه ای زمين دعوا می کردند. هر يک می...- کانال آکابانو

دو نفر بر سر قطعه ای زمين دعوا می کردند. هر يک می گفت: «اين زمين از آن من است» نزد حضرت عيسی(ع) رفتند. عيسی(ع) گفت: «زمين چيز ديگری می گويد!» گفتند: چه می گويد؟ گفت: «می گويد هر دو از آن منند...!» @akabano کانال بانوان آکا

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط