من فکر می‌کنم آن چه موجب رنجش آدم‌ها از يکديگر می ...- کانال آکابانو

من فکر می‌کنم آن چه موجب رنجش آدم‌ها از يکديگر می ‌شود، اين است که : غالبا ما آدم‌ها توقع داريم طرف مقابلمان، به تمام وقايع از زاويه‌ی ديد ما نگاه کند! در صورتي که درون هر آدمی، دنيای متفاوتی وجود دارد که با پذيرش اين تفاوت‌ها، روابط شکل مناسب‌تری خواهند داشت @akabano کانال بانوان آکا

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: