عاشقان پنجره باز است اذان می گویند/قبله هم سمت نما...- کانال آکابانو

عاشقان پنجره باز است اذان می گویند/قبله هم سمت نماز است اذان می گویند/عاشقان هرچه بخواهید بخواهید خجالت نکشید/یار ما بنده نواز است اذان می گویند @akabano کانال بانوان آکا

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: