فُک چنگی،نام یک گونه ازتیره فک بی‌گوش است یک توله2...- کانال آکابانو

فُک چنگی،نام یک گونه ازتیره فک بی‌گوش است یک توله2هفته ای با حمایت مادرش،برای اولین بار درخلیج سنت لورنس کانادا زیریخ شروع به شنا می کند #حيوانات https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام