یک زرافه هیچ وقت در حال شنا دیده نشده است ولی به ل...- کانال آکابانو

یک زرافه هیچ وقت در حال شنا دیده نشده است ولی به لحاظ تئوری قابلیت شنا کردن را دارد. آن ها معمولا نیازی به شنا ندارند و در آب می ایستند #حيوانات https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام