بابلی های باستان عملیات ریاضی را به جای10در مبنای6...- کانال آکابانو

بابلی های باستان عملیات ریاضی را به جای10در مبنای60انجام میدادند به این دلیل است که ما امروزه60ثانیه دریک دقیقه و360درجه در یک دایره #تحقيقات https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام