این بخش از گوگل www.google.com/mars/ نقشه نمای و...- کانال آکابانو

این بخش از گوگل https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA نقشه نمای واقعی، نمای مادون قرمز و نمای بر اساس ارتفاع سطح مریخ را نشان می دهد. #تحقيقات https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام